Kazimierz Falewicz

Pseudonim
Antoni, Mścibór, Suwalski
Stopień wojskowy
major
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
23.10.1898, Wilno, s. Jana Marcina i Wandy
Data i miejsce śmierci
02.12.1993, Londyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Oficer I Korpusu Polskiego gen. J. Dowbor-Muśnickiego, od listopada 1918 w WP, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1923 ukończył studia na USB. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Do listopada 1940 leczył się w szpitalach z ran odniesionych pod Kutnem. Od 1940 w TAP płk. Tadeusza Kurcyusza. Od stycznia 1941 w ZWZ-AK, od 1943 w NSZ. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, dowódca odcinka “Antoni”. Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną, osadzony w Pruszkowie, uciekł z transportu i ukrywał się w Kielcach. Wyznaczony na szefa sztabu Okręgu AK Poznań, od lutego 1945 w Poznaniu współorganizował WSGO “Warta”. W maju 1945 na rozkaz płk. Cergowskiego “Sławbora” wyjechał na Śląsk, gdzie 06.05.1945 został aresztowany przez NKWD. Po 3 tygodniach uciekł z więzienia. 02.03.1946 opuścił Polskę i dotarł do Murnau, potem do II KP we Włoszech. Zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Zginął w wypadku samochodowym.

Więcej informacji

W. Handke, Wielkopolska Niezłomna. Żołnierze WSGO “Warta” 1945-1946, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.