Mieczysław Dzieduch

Pseudonim
Colin
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.04.1911, Lublin, s. Teodora i Apolonii zd. Kaczanowskiej
Data i miejsce śmierci
31.03.1976, Łódź
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej
Miejsce pochówku
Cmentarz Komunalny „Doły” w Łodzi
Przebieg służby

W okresie 1920-1925 ukończył powszechną III Szkołę Męską w Lublinie. W latach 1927-1929 uczył się w Szkole Rzemieślniczej Męskiej w Hrubieszowie, gdzie uzyskał zawód ślusarza. W dniu 30.09.1930 wstąpił jako ochotnik do 6. Pułku Lotniczego we Lwowie. 31.10.1931 ukończył szkołę podoficerską w 6. pl i został awansowany do stopnia starszego szeregowego. Od 13.10.1932 do 1939 służył w Policji Państwowej w woj. łódzkim. Brał udział w wojnie polsko-niemieckiej w 1939, potem powrócił do Hrubieszowa. Po powstaniu ZWZ włączył się do działalności konspiracyjnej na terenie obwodu hrubieszowskiego. W dniu 13.05.1942 został aresztowany w Zamościu przez gestapo, skąd został wykupiony w sierpniu 1942. Od 1949 komendant obwodu Hrubieszów II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. W kwietniu 1950, na kilka dni przed aresztowaniami kierownictwa II Inspektoratu, zaczął się ukrywać. Wyjechał do Łodzi, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Mieczysława Dworzaczka. W dniu 11.04.1957 zgłosił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi, gdzie się ujawnił. W dniu 25.11.1957 został oskarżony przez Prokuraturę Wojewódzką w Lublinie o czyny z art. 86 § 2 KKWP (udział w II Inspektoracie Zamojskim AK) i art. 193 kk (posługiwanie się fałszywymi dokumentami). Postanowieniem SW w Lublinie z 24.01.1958 postępowanie w odniesieniu do czynu z art. 86 § 2 KKWP umorzono ma mocy ustawy o amnestii z 27.04.1956. Wyrokiem SW w Lublinie z 24.01.1958 został skazany za czyn z art. 193 kk na 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat próby. Od 1956 przebywał w Łodzi, gdzie pracował i przeszedł na emeryturę.

Więcej informacji

B. Szyprowski, “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.), Warszawa 2021.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.