Mieczysław Dzeduch

Pseudonim
Colin
Stopień wojskowy
starszy szeregowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
07.04.1911, Lublin, s. Teodora i Apolonii
Data i miejsce śmierci
31.03.1976, Łódź
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Łódź
Przebieg służby

Od 30.10.1930 żołnierz 6. Pułku Lotniczego we Lwowie, gdzie 31.10.1931 ukończył szkołę podoficerską i został awansowany do stopnia starszego szeregowego. Od 13.10.1932 do września 1939 służył w Policji Państwowej: w Łodzi (20.04.1933 – 26.05.1936; 15.09.1936 do 1.09.1939) i Pabianicach (28.05.1936 – 15.09.1936). Był członkiem sekcji bokserskiej Policyjnego Klubu Sportowego w Łodzi. We wrześniu 1939 w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego wstąpił do ZWZ i był prawdopodobnie żołnierzem oddziału mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Oddział opuścił prawdopodobnie 13.03.1940 i powrócił do Hrubieszowa. Tam pełnił funkcję wywiadowcy w Obwodzie Hrubieszów ZWZ. 13.05.1942 został aresztowany w Zamościu przez Gestapo. Wolność uzyskał w sierpniu 1942 dzięki wykupieniu z rąk niemieckich i powrócił do działań konspiracyjnych. W 1949 został mianowany komendantem obwodu Hrubieszów II Inspektoratu Zamojskiego AK. W kwietniu 1950, kilka dni przed aresztowaniami ukrył się wyjeżdżając z terenu Lubelszczyzny. Używał dokumentów na nazwisko Mieczysław Dworzaczek do czasu ujawnienia się w dniu 11.04.1957. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie z 24.01.1958 został skazany za czyn z art. 193 kk na osiem miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat próby. Zmarł w Łodzi 31.03.1976 i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym Doły w Łodzi.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.