Emil Cupryś

Pseudonim
Łoś
Stopień wojskowy
kapitan
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
02.01.1925, Siedliska, s. Ludwika i Bronisławy
Data i miejsce śmierci
07.08.1946, Więcbork
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
Miejsce pochówku
Więcbork
Przebieg służby

Od wiosny 1945 członek Żandarmerii Polowej Wojska Polskiego (antykomunistycznej formacji działającej na Krajnie). 18.07.1945 aresztowany. 22.09.1945 skazany przez Wojskowy Sąd Okręgu Pomorskiego w Toruniu (na sesji wyjazdowej w Bydgoszczy) na karę śmierci. 10.10.1945 uciekł z komunistycznego więzienia. Od tego momentu działa w antykomunistycznej konspiracji na Krajnie (m.in. współpracuje z Leonem Mellerem ps. “Jędruś”). Zastrzelony przez UB w trakcie próby wydostania się z obławy. Grób Emila Cuprysia znajduje się na starym cmentarzu w Więcborku.

Więcej informacji
Autor wpisu
Piotr Tomasz – Krajeńskie Towarzystwo Historyczne

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.