Edward Cieśla

Pseudonim
Zabawa
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
22.02.1923 r., Studziana (pow. przeworski), s. Jana i Karoliny z Majchrów
Data i miejsce śmierci
09.08.1952 r., Opole
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Kraków, Cmentarz Rakowicki, kwatera LXV-4-44
Przebieg służby

Od 03.05.1942 żołnierz AK w plutonie dywersyjnym Jana Balawendera „Puchacza” w Obwodzie Przeworsk AK. W marcu 1944 ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych i został dowódcą drużyny w plutonie Jana Słysza „Jodły”. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez sowietów i aresztowaniu “Jodły” przejął dowodzenie plutonem. Jesienią 1944 został zastępcą dowódcy plutonu Włodzimierza Białka „Zycha” w ramach zgrupowania partyzanckiego Obszaru Lwowskiego AK kryptonim „Warta”. Po demobilizacji zgrupowania w lipcu 1945 otrzymał od Oddziału II zadanie przerzutu rodzin oficerów 2 Korpusu Polskiego PSZ do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Aresztowany w styczniu 1946, skazany na dwukrotną karę śmierci. W wyniku amnestii wyrok zamieniono na karę więzienia. Trafił do zakładu karnego we Wronkach. Zwolniony 10.01.1949, zorganizował grupę dywersyjną w celu odbicia z więzienia swojego brata. Ponownie aresztowany przez UB 21.11.1950 w Opolu. Wyrokiem z 28.02.1952 WSR w Opolu w składzie: przewodniczący kpt. Franciszek Pastuszka, sędzia wojskowy por. Leon Szydłowski, asesor ppor. Tadeusz Mastalerz, prokuratora wojskowy kpt. Zdzisław Limbach, protokolant Stanisław Sadecki, skazał go na karę śmierci. NSW utrzymał wyrok w mocy, Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok został wykonany w więzieniu w Opolu.

Więcej informacji
Autor wpisu
Barbara Jakubik

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.