Karaśkiewicz Ludwik

Karaśkiewicz Jan

ps. „Twardy”

Bachul Mieczysław

ps. „Chryciek”

Matuszak Witold

ps. „Witek”, plutonowy

Szmydke Ludwik

ps. „Jurek”, „Czarny Jurek”

Lis Eugeniusz

ps. „Bystry”

Lis Stanisław

ps. „Stach”, „Korzeń”

Król Józef

ps. „Maryś”

Siła-Nowicki Władysław

ps. „Stefan”, kapitan

Bartoszewski Konrad

ps. „Wir”, kapitan