Kawczyński Antoni

Kaszubowski Paweł

ps. „Wilk”

Kasprzyk Feliks

Kasprzyk Adamska Gertruda

Kasperski Leon

ps. „Fis”

Kasperski Bronisław

ps. „Tulipan”

Karolak Edward

ps. „Piotr”

Karczyński Bernard

ps. „Jodła”

Karczewski Stanisław

ps. „Szpak”

Karbowiak Stanisław