Klepadło Franciszek

ps. „Grabowiec”

Klepacki Władysław

Klepacki Ryszard

ps. „Miecz”

Klepacki Olgierd

ps. „Lampart”

Klepacki Kazimierz

ps. „Leszczyna”

Klepacki Jan

ps. „Szczygieł”

Klepacki Henryk

ps. „Zięba”

Klemansowicz Zygmunt

ps. „Twardy”

Klekner Władysław

ps. „Siano”

Klekner Wincenty

ps. „Róża”