Andrzejewski Edward

ps. „Lis”

Kobeszko Stanisław

ps. „Kwiat”

Grzegorczyk Piotr

ps. „Jastrząb”

Drozdowski Jan

ps. „Czad”

Dudziński Feliks

ps. „Kozera”

Dudziński Henryk

ps. „Wierny”

Gienko Tadeusz

ps. „Rak”

Czerniawski Zdzisław

ps. „Kobra”

Czeremańska Jadwiga

ps. „Chart”

Czerepuk Antoni

ps. „Marak”