Kazior Edward

ps. „Lot”, podporucznik

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Przemyski Piotr

ps. „Ares”, kapitan

Szabliński Aleksander

ps. „Szaruga”

Bryk Władysław

ps. „Brzask”, starszy strzelec

Kiernicki Jan

ps. „Lawina”

Kelar Aleksander

Kawka Bronisław

ps. „Andrzej”, „Baczyński”, „Bednarski”, „Janusz”, „Puccini”, kapitan

Kaszuba Józef

ps. „Kojko”, „Krakus”

Kassaraba Aleksander

ps. „Kamień”