Piętak Jan

Piecuch Wacław

ps. „Orzeł”

Olebiński Wiktor

Mikołajczak Jan

Matuszewski Jan

Ławniczak NN

Łapiński Bronisław

Lechtański Zygmunt

Kwaśnik Maksymilian

Kustosz Antoni