Sosnowski Czesław

Solecki Franciszek

Sokół Wojciech

Sokołowski Stanisław

Sobuń Edward

Sobolewski Bolesław

Sobolewska Maria

Snarski Józef

Snarski Antoni

Kaleta Jan

ps. „Postrach”