Malicki Eugeniusz

ps. „Bartek”, kapral

Lasoń Karol

ps. „Longin”, kapral

Laskowski Piotr

ps. „Bączek”, kapral

Kuligowski Henryk

ps. „Bohun”, kapral

Kulasek Jan

ps. „Kula”, kapral

Kajdziński Zbigniew

ps. „Jawor”, kapral

Gębarowski Kazimierz

ps. „Wicherek”, kapral

Metzger Krystyna

ps. „Feliks”, „Kamińska”, „Kamil”

Bylczyńska Natalia

ps. „Niusia”

Bylczyński Witold