Szymański Lucjan

ps. „Janczar”, „Garda”, podpułkownik

Pleśniak Tadeusz

ps. „Żbik”, „Gad”, „Hanka”, „Zośka”, major

Soboński Marian

ps. „Strach”

Urbanowicz Józef

ps. „Pantera”, kapitan

Bojarski Karol

ps. „Wyga”, „Kosa”, kapitan

Wołodko Władysław

ps. „Iryd”, kapitan

Domański Tadeusz

ps. „Wicher”, kapral

Baranowski Czesław

ps. „Rekin”, kapral

Koral Zygmunt

ps. „Jastrząb”, podporucznik