Edmund Bukowski

Pseudonim
Zbyszek
Stopień wojskowy
porucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
11.04.1918, Pustoszka
Data i miejsce śmierci
14.04.1950, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Kwatera "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie
Przebieg służby

W konspiracji od 1939, służył jako kurier w Oddziale V Łączności Wileńskiego Okręgu AK pokonując trasy na terenie Wileńszczyzny oraz między Wilnem i Warszawą. Po wkroczeniu Sowietów pozostał w konspiracji jako jeden z najważniejszych kurierów Ośrodka Mobilizacyjnego Wileńskiego Okręgu AK. W tym celu wyjeżdżał kilkukrotnie do Włoch, Francji i Niemiec. Tworzył siatkę wywiadowczą działającą na rzecz rządu RP na uchodźstwie. Aresztowany 28.06.1948 w ramach akcji “X”. Skazany na karę śmierci. Jego szczątki zostały odnalezione i ekshumowane jako pierwsze w Kwaterze “Ł” cmentarza powązkowskiego.

Więcej informacji

K. Rajski, Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych, 2014

P. Niwiński, Okręg Wileński AK w latach 1944-1948, 2014

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.