Michał Bierzyński

Pseudonim
Sęp
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
16 lipca 1924 r. w Łodzi
Data i miejsce śmierci
11 listopada 2002 r. w Tomaszowie Mazowieckim
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Konspiracyjne nazwisko: Tadeusz Mroziński. W konspiracji w NOW od lata 1941 r. Ukończył konspiracyjny podstawowy kurs żołnierza piechoty. Wiosną 1944 r. żołnierz NSZ w oddziale Akcji Specjalnej por. NN ps. „Jacek II”. Wyróżnił się odwagą i inicjatywą. Ranny w czasie ataku na koszary własowców w Zemborzycach. Wziął udział w walkach o Lublin w lipcu 1944 r. Gdy rozwiązano oddział, zgłosił się do służby w armii Berlinga, gdzie został wcielony do 9 zapasowego pułku piechoty. W październiku 1944 r. przeniesiony do 5 pułku artylerii zmotoryzowanej, gdzie szybko został zdekonspirowany jako żołnierz NSZ przez NKWD. W ramach represji wcielono go do kompanii karnej. Na przełomie października i listopada 1944 r. znalazł się na krótko w obozie NKWD w Woli Karczewskiej. Wcielony do IV kompanii karnej stacjonującej na warszawskiej Pradze, uległ poważnej kontuzji tracąc okresowo słuch wskutek bliskiego wybuchu pocisku. Został ponownie przewieziony do obozu w Woli Karczewskiej, gdzie był m.in. świadkiem mordów na żołnierzach AK. Na początku stycznia 1945 r. uciekł z obozu i przez kilka miesięcy ukrywał się w Warszawie i okolicach. Wiosną 1945 r. nawiązał kontakt z NSZ i w kwietniu znalazł się w powiecie łomżyńskim w oddziale Eugeniusza Kozłowskiego ps. „Biebrza”, gdzie zajmował się wyszkoleniem żołnierzy. Jesienią 1945 r. został dowódcą Pogotowia Akcji Specjalnej na terenie batalionu V NZW (gm. Jedwabne,
Drozdowo, Bożejewo). Przez krótki czas pełnił funkcję szefa PAS na terenie batalionu III i IV. Po podziale terytorialnym organizacji NZW w powiecie łomżyńskim, rozkazem Komendy Powiatu „Łaba Północna” w dniu 19 marca 1947 r. został szefem pionu walki zbrojnej (PAS). Ujawnił się w dniu 31 marca 1947 r. w Łomży. Kontakt z podziemiem nawiązał ponownie latem 1947 r. W czerwcu zagrożony aresztowaniem zaczął się ukrywać. Przez Komendanta Powiatu łomżyńskiego (krypt. „Podhale”) por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” mianowany szefem wywiadu. Aresztowany 5 września 1947 r. Przeszedł bardzo ciężkie śledztwo w Łomży i Białymstoku, po którym został skazany w dniu 5 maja 1948 r. przez WSR w Białymstoku na karę dożywotniego więzienia. Pomimo wyroku nie zaprzestano wobec „Sępa” tortur fizycznych i psychicznych, m.in. aranżując fałszywą egzekucję, w wyniku której osiwiał. W więzieniach przebywał do wiosny 1956 r. Zwolniony 26 maja 1956 r. z więzienia w Sztumie. Michał Bierzyński ps. „Sęp”, był jednym z najlepszych dowódców partyzanckich NZW na Białostocczyźnie. Zdolny taktyk, potrafił działać w sposób nieszablonowy (np. opanowanie posterunku MO w Stawiskach 11 lutego 1946 r.). Wielokrotnie z powodzeniem rozbrajał posterunki milicji, a także wojskowe grupy ochronne lokali wyborczych w styczniu 1947 r. Skutecznie zwalczał agenturę NKWD oraz UB i z powodzeniem stawiał czoło grupom
operacyjnym UB–KBW. Jednym z jego największych sukcesów bojowych było rozbicie grupy operacyjnej UB–KBW tuż przy miasteczku Jedwabne 23 października 1945 r. W NZW awansowany do stopnia podporucznika.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.