Zbigniew Baucz

Pseudonim
Baryka
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
12.04.1914, Lublin, s. Michała i Marii
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, DSZ
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W latach 1937-1939 pracował w Ministerstwie Opieki Społecznej na stanowisku z-cy kierownika Samodzielnego Referatu Legislacyjnego. Żołnierz ZWZ-AK, w Warszawie referent spraw socjalnych w VI Oddziale Komendy Głównej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w styczniu 1945 kontynuował działalność w strukturach DSZ na terenie Krakowa. 30.07.1945 zatrzymany przez MUBP w Krakowie “za rozrzucanie nielegalnych ulotek”, zwolniony 20.08.1945. 15.03.1947 ujawnił się przed Komisją Amnestyjną w siedzibie UBP na m.st. Warszawę. Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. “Wizja” prowadzonej przez MBP, następnie Wydział IV Departamentu II MSW w latach 1950-1961, dotyczącej działalności wywiadowczej i wrogiej propagandy prowadzonej przeciwko Polsce przez pracowników Sekcji Polskiego Radia Francuskiego w Paryżu oraz kontaktów z obywatelami PRL.

Więcej informacji
Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram utworzony dzięki wsparciu PKO Banku Polskiego

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.