Piotr Atkielski

Pseudonim
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
10.11.1911, Hańcza gm. Pawłówka pow. Suwałki, s. Józefa i Anny z domu Siergiej
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Mieszkaniec wsi Leszczewo gm. Jeleniewo pow. Suwałki. Rolnik, żonaty od 1936 ze Stefanią Dąbrowską, w momencie aresztowania ojciec 3 dzieci (Zenon lat 3, Wacław lat 11, Janina lat 13), 4 klasy szkoły powszechnej. W latach 1935–1936 odbył służbę wojskową w 3 pszw w Suwałkach. Przed wybuchem II wojny św. członek SN. W jego domu znajdował się punkt kontaktowy dowódcy kompanii WiN „Kostrzewa” (gm. Jeleniewo) Franciszka Chomicz ps. „Robert”. Posiadał pistolet Walther, który dostał od Chomicza w zamian za rewolwer Nagant. Nie ujawnił się, gdyż nie był zaprzysiężonym członkiem konspiracji. Zatrzymany i aresztowany 11.03.1950. Wyrokiem WSR w Białymstoku (Sr 563/50) skazany 20.06.1950 na 5 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniach w Białymstoku i Barczewie oraz w OPW w Myślenicach. Zwolniony warunkowo 27.03.1953, na wolność wyszedł 21.04.1953.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.