Mieczysław Arasimowicz

Pseudonim
Zadziora, Żulik
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
21.10.1923, Dębszczyzna gm. Filipów pow. Suwałki, s. Antoniego i Emilii z domu Orłowska
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Rolnik, 7 klas szkoły powszechnej. Żołnierz AK od 1943. W 1944 aresztowany i wywieziony przez Sowietów. Do kraju wrócił w 1947. Od lipca 1950 ukrywał się indywidualnie zagrożony aresztowaniem za nielegalne posiadanie broni. Do patrolu Jana Sadowskiego dołączył w styczniu lub w lutym 1951. Prawdopodobnie 21.06.1951, w okolicach wsi Surminy gm. Banie Mazurskie pow. Węgorzewo, po uprzedniej kłótni na kwaterze zabił strzałem w tył głowy Jana Sadowskiego ps. „Blady” a następnie odłączył od grupy i ukrywał się samotnie (być może należał do jakiejś grupy rabunkowej, gdyż w 1952 agentura donosiła o jego kilku pobytach w Dębszczyźnie, kiedy odwiedzał narzeczoną w towarzystwie dwóch n/n mężczyzn przynosząc jej podarki w postaci dużej ilości cukierków a także tekstyliów, które jak przypuszczało UB pochodzić miały z napadów na sklepy GSS–Ch) na terenie Ziem Odzyskanych aż do 1953, kiedy przez Wydział III WUBP w Białymstoku „został wprowadzony na stopę legalną”. Zamieszkał we wsi Gąsówka – Skwarki pow. Łapy, a następnie przeniósł się do miejscowości Kowale Oleckie pow. Olecko.

Więcej informacji

Z. Kaszlej, B. Rychlewski, Słownik biograficzny konspiracji niepodległościowej na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie 1944-1956, Kraków 2020

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Biogram powstał przy wsparciu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.