Wacław Antoniak

Pseudonim
Wierzba
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
19.09.1926 lub 19.06.1926, Łubnice (pow. Wieluń), s. Jana i Teodozji
Data i miejsce śmierci
19.02.1947, Poznań
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
KWP
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Żołnierz oddziału leśnego Franciszka Olszówki „Otta”. 02.10.1945 ujęty w czasie obławy przez PUBP Kępno, zbiegł z aresztu. Od kwietnia 1946 w oddziale Stanisława Panka „Rudego”, potem Romana Maślaka „Romana” – w patrolu Jana Gonery „Śmiałego”. Wg UB brał udział w 4 akcjach na pociągi, w 4 napadach na posterunki MO. Ujęty ponownie 16.12.1946 w bunkrze w lesie k. Ignacówki III (pow. Kępno), uzbrojony w 2 karabiny. Sądzony przez WSR w Poznaniu (przew. J. Zaborowski, ławnicy: kpr. M. Przybylski, szer. Wł. Nowakowski, prok. Wacław Lange) wraz z Janem Gonerą, Leonem Powroźnikiem, Janem Idziakiem, Ludwikiem Statkiewiczem, Edmundem Hysiem. 07.02.1947 skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 19.02.1947 o godz. 17.00 w Poznaniu (wyrok wykonał J. Młynarek).

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
  We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.
 2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com
 7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.
 10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.