Zielonka Marian

ps. „Bill”

Zelek Ludwik

Zielke Ottomar

Zedlewski Stanisław

ps. „Icek”, „Jop”

Zygmunt Adam

ps. „Błyskawica”

Zeniuk Andrzej

Zapała Edward

ps. „Edwin”

Zając Jan

ps. „Wilk”

Zagata Stanisław

Zagata Leon

ps. „Złom”