Wizner Antoni

ps. „Brzoza”

Witos Stanisław

ps. „Chłopiec”

Witos Maria

ps. „Maryśka”, „Czarna”

Waligóra Stanisław

ps. „Matejko”

Welusz Józef

ps. „Mały”

Włoch Stanisław

ps. „Lis”

Walczak Antoni

ps. „Tosiek”

Wróbel Zygmunt

ps. „Janek”

Wanicki Andrzej

ps. „Zbyszek”, „Zbyszko”

Wroński Tadeusz

ps. „Jeleń”