Wziętek Kazimierz

ps. „Sęp”

Wyszpich Stefan

ps. „Most”

Wysocki Henryk

ps. „Lis”, „Tarzan”, „Tulipan”

Wyrzykiewicz Franciszek

ps. „Kruk”

Wyrzucki Józef

Wyrwał Stefan

Wyręblewski Franciszek

Wypijewski Franciszek

Wypich Stefan

ps. „Młot”, „Most”

Wylęgała Karol