Tworowski Kazimierz

ps. „Mucha”

Tyra Mikołaj

ps. „Jaskółka”

Tyrakowska Aleksandra

Tyrakowski Tadeusz

ps. „Kordzik”, „Wojciech”

Typański Franciszek

ps. „Modrak”

Tuszyński Józef

ps. „Stały”

Trumentowicz Stanisław

ps. „Cegiełka”

Tritt Władysław

Trąbka Władysław

ps. „Mak”

Taraszkiewicz Edward

ps. „Żelazny”, podporucznik