Sapiński Jan

ps. „Wolny”

Samiec Stanisław

ps. „Pasek”

Sękowski Antoni

ps. „Konrad”, „Metys”, „Odrowąż”, „Witold”

Salski Stanisław

ps. „Stanisław Sokołowski”, „Skowroński”, „Szczęśniewicz”

Smoleń Bronisław

ps. „Bronek”