Sosnowski Czesław

Solecki Franciszek

Sokół Wojciech

Sokołowski Stanisław

Sobuń Edward

Sobolewski Bolesław

Sobolewska Maria

Snarski Józef

Snarski Antoni

Smyła Stefan

ps. „Zając”