Szabliński Aleksander

ps. „Szaruga”

Szarawalec Stanisław

ps. „Młot”

Strużyński Cezary

ps. „Gloria”

Sterna Edmund

Stefański Klemens Jerzy

ps. „Bakcyl”

Słomiński Tadeusz

Skrzesiński Andrzej

Siemaszko Eugeniusz

Sałek Franciszek

Szulc Romuald