Sarnacki Aleksander

Szymański Stanisław

ps. „Łepek”, kapral

Szymański Lucjan

ps. „Janczar”, „Garda”, podpułkownik

Soboński Marian

ps. „Strach”

Sławiński Józef

ps. „Kruk”

Szuster Włodzimierz

ps. „Gajda”, porucznik

Stefaniak Antoni

ps. „Sęp”

Szabliński Aleksander

ps. „Szaruga”

Szarawalec Stanisław

ps. „Młot”