Śleszyński Bogdan

ps. „Łoś”, ppor.

Święcicka Pelagia

ps. „Ostróżka”

Świerczyński Józef

Świątnicki Bolesław

ps. „Lampart”

Śliwa Józef

Śledź Roman

ps. „Świt”

Śmieszek Franciszek

Świtoń Eugeniusz

Świtek Józef

Świtała Antoni

ps. „Antek”