Rząsa Leopold

ps. „Wacław”, „Augustyn”, „Jesiotr”

Rakoczy Karol

ps. „Bystry”

Rajchel Lech

ps. „Wariat”

Rajski Wojciech

ps. „Marzec”, „Wojtuś”, kapral

Rylewicz Jan

ps. „Rygiel”, „Junak”, „Scyzoryk”, major