Pielak Zbigniew

Pławiński Franciszek

ps. „Długi”, kapral

Pleśniak Tadeusz

ps. „Żbik”, „Gad”, „Hanka”, „Zośka”, major

Papiewski Włodzimierz

ps. „Sokół”

Podwysocki Marian

ps. „Piotr”

Piotrowski Marian

ps. „Orzeł”, kapral

Pajor Władysław

ps. „Andrzej”, „Kaszub”, plutonowy

Polak Piotr

ps. „Sokół”, kapral

Przemyski Piotr

ps. „Ares”, kapitan

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”