Pelak Tadeusz

ps. „Junak”, porucznik

Pawłowski Henryk

ps. „Henryk Orłowski”, „Długi”, plutonowy podchorąży

Pawłowski Włodzimierz

ps. „Kresowiak”, „Orelski”, „Myszkowski”, kapitan

Palarz Bolesław

ps. „Ogień”

Pobocha Michał

ps. „Bolesławski”, „Michałowski”, „Garda”, „Michał”, „Kogut”

Potworowski Gustaw

ps. „Wielowiejski”, „Zych”