Przybylski Henryk

ps. “Kmita”, por.

Przewłocki Marian

ps. “Granat”

Popiołek Teofil

ps. “Witold”

Ponieważ Mieczysław

ps. “Sokół”

Podkowik Zbigniew

ps. “Faraon”, plut.

Podkładka Jan

ps. “Ciemniak”, “Brzoza”

Pochroń Edward

ps. “Skała”, “Lordzik”

Pizoń NN

Pizewicz Bogdan

ps. “Dyzio”

Piłat Henryk

ps. “Konar”