Pajdo Józef

ps. „Mongoł”

Pacek Piotr

ps. „Cięty”

Pacek Mieczysław

ps. „Pac”

Pacek Józef

ps. „Wara”

Pacanowski Jerzy

Porębski Mieczysław

Procajło Ryszard

Piękniewski Józef

Preuss Józef

Pietrasiewicz Stanisław

ps. „Orski”, „Orlicz”, „Świtalski”, „Ksiądz Zmudzki”