Przemyski Piotr

ps. „Ares”, kapitan

Piątkowski Czesław

ps. „Stary”, „Modrzew”

Piądłowski Jerzy

ps. „Błysk”, plutonowy

Piasecki Józef

ps. „Sokół”

Pętlicki Walenty

Perskiewicz Józef

Pawełczak Janusz

ps. „Głaz”

Paszkowski Józef

ps. „Kulis”

Paszkowska Wanda

Pastuszak Kazimierz

ps. „Lalka”