Perskiewicz Józef

Pawełczak Janusz

ps. „Głaz”

Paszkowski Józef

ps. „Kulis”

Paszkowska Wanda

Pastuszak Kazimierz

ps. „Lalka”

Pastuszek Kazimierz

ps. „Drużba”

Partyka-Gaj Teresa

ps. „Kotwica”

Partyka Maria

ps. „Kukułka”

Pałka Mieczysław

ps. „Romek”

Pałka Błażej