Płaza Maria

Pawłowski Jan

ps. „Witek”

Pertkiewicz Antoni

ps. „Michaś”

Pękosławska Maria

ps. „Urszula”

Pluskota Bolesław

ps. „Smuga”

Piktel Stanisław

Piktel Rajmund

Pietrołaj Stanisław

Pietrołaj Stanisław

Pietrewicz Stanisław