Ościłowski Stanisław

ps. „Tur”, „Kozak”

Olczak Henryk

ps. „Lew”

Orłowski Marian

ps. „Zadziora”, „Jaskółka”

Ostrowski Mieczysław

ps. „Lewar”

Olszewski Fabian

ps. „Burza”, „Kłos”, „Kniaź”

Olszewski Bolesław

ps. „Żechotka”

Odachowski Zygmunt

ps. „Gryf”

Olszewski Franciszek

ps. „Czajka”

Osmólski Mieczysław

ps. „Fala”, kpr.

Osiecki Paweł

ps. „Niechętny”