Majewski Bolesław

ps. „Żyd”

Majewski Feliks

ps. „Róg”

Majewski Zygmunt

ps. „Lenin”

Mazurkiewicz Jan

ps. „Radosław”, pułkownik

Maleszyk Kazimierz

ps. „Wicher”, podporucznik

Mucharski Bolesław

ps. „Lekarz”, podporucznik

Malik Lucjan

ps. „Groszek”

Mówka Tadeusz

ps. „Wróbel”

Mitręga Paweł

ps. „Morwa”, „Morowy”

Matyskiewicz Jan

ps. „Kuba”