Mioduszewska Celina

Minkiewicz Wanda

ps. „Danka”

Mikulewicz Bolesław

ps. „Turwid”, kapral

Matera Eleonora

ps. „Kicia”

Majkowski Jan

ps. „Atlantyk”

Mazur Kazimierz

Mazur Danuta

Misztal Władysław

ps. „Bór”

Matuszak Witold

ps. „Witek”, plutonowy

Marciniak Jerzy

ps. „Sęk”, „Zygmunt”, plutonowy