Makowski Zbigniew

Mielczarek Kazimiera

Myśliński Stefan

Myśliński Stanisław

ps. „Rak”

Mylko Bolesław

ps. „Kret”

Mużyło Jan

ps. „Lis”

Mużyło Antoni

ps. „Słowik”

Muszyński Jerzy

Muszyński Jan

ps. „Wiesław”

Musiał Tadeusz