Maleszewski Czesław

ps. „Jaw”, „Szpak”

Mróz Helena

ps. „Diana”

Michalik Józef

ps. „Sęk”

Mieczkowski Aleksander

Modzelewski Franciszek

Marchewko Emanuel

ps. „Bohun”, „Śmiały”

Mrozowski Henryk

Mikucki Franciszek

ps. „Krzemień”

Marcińczyk Jan

ps. „Kobuz”