Morajko Włodzimierz

ps. „Błysk”

Malesiński Stanisław

ps. „Lew”, major

Maleszewski Czesław

ps. „Jaw”, „Szpak”

Mróz Helena

ps. „Diana”