Mazanek Stanisław

ps. „Syncio”

Malicki Eugeniusz

ps. „Bartek”, kapral

Metzger Krystyna

ps. „Feliks”, „Kamińska”, „Kamil”

Mróz Stanisław

ps. „Ciepły”

Maciołek Józef

ps. „Żuraw”, podpułkownik

Myczkowski Janusz

ps. „Kamil”, „Rybak”

Matławski Kazimierz

ps. „Szczur”

Masłowski Jakub

ps. „Grot”

Matysiak Ryszard

ps. „Błyskawica” i „212”

Marciniuk Stanisław

ps. „LO 1” i „Maj”