Mróz Stanisław

ps. „Ciepły”

Maciołek Józef

ps. „Żuraw”, podpułkownik

Myczkowski Janusz

ps. „Kamil”, „Rybak”

Matławski Kazimierz

ps. „Szczur”

Masłowski Jakub

ps. „Grot”

Matysiak Ryszard

ps. „Błyskawica” i „212”

Marciniuk Stanisław

ps. „LO 1” i „Maj”

Mirzyński Henryk

Miasojedow Władysław

Matłosz Tadeusz Mieczysław

ps. „Karaś”