Lewoc Edward

Lewkowicz Stanisław

Lewicki Stanisław

Lazarowicz Adam

ps. „Klamra”, major

Lipowski Artur

ps. „Turek”

Lamparczyk Alojzy Zbigniew

ps. „Kmicic”, kapitan

Lasoń Karol

ps. „Longin”, kapral

Laskowski Piotr

ps. „Bączek”, kapral

Leszczyński Józef

ps. „Krzak”

Lotczyk Czesław

ps. „Łodzianin”, kapral