Luto Józef

Ludorf Franciszek

Luberacki Piotr

Luberacka Jadwiga

Lewandowski Konstanty

Leszczyński Saturnin

Leszczyński Kazimierz

Leszczyński Czesław

Leszczyńska Monika

Lemiesz Tomasz