Leończuk Czesław

ps. „Jodła”

Lenczewski Stefan

ps. „Trzask”, ppor.

Lech Witold

ps. „Jabłoński”

Lutyński Józef

Luto Józef

Ludorf Franciszek

Luberacki Piotr

Luberacka Jadwiga

Lewandowski Konstanty

Leszczyński Saturnin