Leszczyński Józef

ps. „Krzak”

Lotczyk Czesław

ps. „Łodzianin”

Lasak Andrzej

ps. „Podbipięta”

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Lenart Aleksander

ps. „Wilk”

Lewicki Zygmunt

Lamprecht Tadeusz

Lach Józef

ps. „Kołek”, „Żelazny”

Lelito Józef

ps. „Kicha”, „Szymon”

Langner Wiktor

ps. „Cis”, „Jasny”, „Siew”, „Szydłowski”