Ligus Józef

Liszewski Czesław

Lisowska Anna

Lisiewicz Czesław

Lipnicki Józef

Lewoc Jan

Lewoc Edward

Lewkowicz Stanisław

Lewicki Stanisław

Lazarowicz Adam

ps. „Klamra”, major