Kaleta Jan

ps. „Postrach”

Kręblewska Halina

Krzemiński Józef

Kopiński Stanisław

Kijak Czesław

ps. „Romaszewski”, ppor.

Kuśmierczyk Wacław

ps. „Tom”, sierż.

Kuśmierczyk Władysław

ps. „Jastrząb”, „Wiarus”, „Longinus”, ppor.

Kowalczyk Daniela

Kil Bolesław

ps. „Ponury”

Kopeć Marian

ps. „Karp”