Kurzawiński Ryszard

Koziorowski Józef

ps. „Recki”, plutonowy

Kuligowski Henryk

ps. „Bohun”, kapral

Kulasek Jan

ps. „Kula”, kapral

Kajdziński Zbigniew

ps. „Jawor”, kapral

Koral Zygmunt

ps. „Jastrząb”, podporucznik

Karpiński Antoni

ps. „Słowik”

Kociołek Władysław

ps. „Kmicic”, „Łapa”

Kulesza Jerzy

ps. „Wrona”, „Trzon”, kapral

Kusiak Kazimierz

ps. „Wojnowicz”, sierżant