Kowalski Stanisław

ps. „Żmijka”

Kowalski Jan

Kowalski Jan

ps. „Bystry”

Kowal Kazimierz

ps. „Sokół”

Kosiński Ryszard

ps. „Wicher”

Korzeniowski Witold

ps. „Fredek”

Korzeniowski Władysław

ps. „Andersiak”

Korniak Maria

Korniak Bogumił

ps. „Boguś”

Koral Wanda

ps. „Wanda”