Jasiulewicz Józef

Jasiulewicz Franciszek

Jasionowski Piotr

Jasionowski Józef

Jasionek Konstanty

ps. „Dąb”

Jasionek Edward

ps. „Kret”

Jasionek Edward

ps. „Jastrząb”, „Osa”

Jasiński Bronisław

ps. „Komar”, „Łom”, kpt./mjr

Jarosz Romuald

Jarosz Józefa