Hryniewicki Ksawery

ps. „Brzoza”

Hryniewicki Jan

ps. „Gołąb”

Hryniewicki Eugeniusz

ps. „Bomba”

Hryniewicki Bronisław

ps. „Honorowy”

Hryniewicki Antoni

Hrynaszkiewicz Henryk

ps. „Jastrzębski”

Hryckiewicz Zachariasz

ps. „Jęczmień”

Hryckiewicz Stanisław

ps. „Sokół”

Hrubczyński Dominik

ps. „Komoda”

Hościło Walerian

ps. „Dzięcioł”