Horodejuk Roman

ps. „Witold”

Hołowiński Tadeusz

ps. „Stary”

Hołota Franciszek

ps. „Mały”

Hoffman Henryk

ps. „Mewa”, „Kapeć”

Hodur Józef

ps. „Stołek”

Harasimowicz Edward

ps. „Biały”

Harasim Zdzisław

ps. „Kwiatek”

Habros Antoni

ps. „Antek”

Herok Ludwik

Hałas Franciszek