Halski Karol

ps. „Profesor”

Huber Mieczysław

Hryszko Czesław

ps. „Lilia”, kpr.

Hrynaszkiewicz Sławomir

ps. „Bąk”, „Sławek”, plut.

Hrehorowicz Wincenty

ps. „Piątek”, kpr.

Hornowski Karol

Hołubowicz Stanisław

Hołubowicz Bolesław

ps. „Marszałek”, „Smaczny”

Herbszt Witold

ps. „Jeżyk”

Herbszt Ignacy

ps. „Książko”, plut.