Goliński Henryk

ps. „Wiśnia”

Goliński Henryk

ps. „Sokół”

Goliński Franciszek

ps. „Rak”

Goliczewski Bolesław

ps. „Grunwald”

Goliczewska Anna

ps. „Paproć”

Golecki Kazimierz

ps. „Mały”

Golan Marian

ps. „Lis”

Godlewski Władysław

Godlewski Walenty

ps. „Głowa”

Godlewski Teodor

ps. „Szczapa”