Gajny Czesław

Gabrysiak Władysław

Gabryel Franciszek

ps. „Bażant”

Giemza Piotr

ps. „Franz”

Golus Kazimierz

Golus Władysław