Graeb Rudolf

ps. „Franek”

Grabowski Michał

ps. „Jaskółka”

Grabowski Jan

ps. „Klemens”

Grabowicz NN

Górny Stefan

Góreczny Józef

ps. „Zuch”

Góreczny Bolesław

ps. „Świerk”

Górecki Henryk

Gowarzewski Józef

ps. „Wilk”

Gośliński Sylwester

ps. „Marcin”, „Marian”, „Mściwój”, „Wolski”, „Zrąb”, podpułkownik