Filipkowski Szczepan

ps. „Orzeł”

Frukowski Władysław

ps. „Niechętny”

Fronckiewicz Czesław

ps. „Marchewka”

Fronckiewicz Bronisław

ps. „Kąkol”