Frukowski Władysław

ps. „Niechętny”

Fronckiewicz Czesław

ps. „Marchewka”

Fronckiewicz Bronisław

ps. „Kąkol”

Fronckiewicz Bolesław

ps. „Klub”

Fronckiewicz Aleksander

ps. „Butelka”

Frołów Aleksander

ps. „Żbik”

Frączkowski Zygmunt

Frączkowski Kazimierz

Frączkowski Eugeniusz

Frączak Augustyn

ps. „Olsza”