Dobkowski Wincenty

ps. „Wierzba”

Dobkowski Szczepan

ps. „Strzała”

Dobkowski Stefan

ps. „Dąb”

Dobkowski Stanisław

ps. „Groch”

Dobkowski Eugeniusz

ps. „Ryś”, „Kalina”

Dobiecki Aleksander

Dmowski Stanisław

ps. „Kruk”

Dmochowski Władysław

ps. „Lech”

Dmochowski Paweł

ps. „Maciejewski”

Dmochowski Marian

ps. „Karp”