Dróżdż Benedykt

ps. „Dzik”

Dziubich Jan

Dziubich Eugeniusz

Dzięciołowski Edward

ps. „Zagłoba”

Dylewski Józef

Dybczak Henryk

ps. „Wiktor”

Dworecki Adam

Dużyński Mieczysław

Dunaj Adam

Domański Jan