Dymek Władysław

Dymer Jadwiga

Dąbkowski Jerzy

ps. „Longin”, podporucznik

Dzeduch Mieczysław

ps. „Colin”, starszy szeregowy

Dróżdż Benedykt

ps. „Dzik”

Dziubich Jan

Dziubich Eugeniusz

Dzięciołowski Edward

ps. „Zagłoba”

Dylewski Józef

Dybczak Henryk

ps. „Wiktor”