Dzikiewicz Maria

ps. „Raciborska”

Dzigdziak Franciszek

ps. „Wolny”

Dzięgielewski Władysław

ps. „Wrona”

Dzięgielewski Witold

ps. „Mydło”

Dzięgielewski Wacław

Dzięgielewski Wacław

ps. „Wiewiórka”

Dzięgielewski Tadeusz

ps. „Miesiąc”

Dzięgielewski Tadeusz

ps. „Łuczaj”

Dzięgielewski Stanisław

Dzięgielewski Stanisław

ps. „Kowadło”