Czerwiakowski Julian

ps. „Jurek”, „Jerzy Tarnowski”, podporucznik

Cieślar Jan

ps. „Karolek”

Czerch Alfred

ps. „Kmiotek”, „Pantera”

Cieśla Józef

ps. „Topór”

Ciepliński Łukasz

ps. „Pług”, „Ludwik”, podpułkownik