Cieszek NN

plutonowy

Cielucha Wacław

Cichos Klemens

ps. „Bóbr”

Chudy Stanisław

ps. „Zielony”

Chudaś Czesław

ps. „Jastrzębiec”

Chreptowicz Jadwiga

Cenkier Tadeusz

ps. „Topór”

Cybula Jan

Cajski Władysław

ps. „Karp”

Częścik Bolesław

ps. „Orlik”, plutonowy