Czerwiński Jan

ps. „Tarzan”

Czerniak Zdzisław

Czekaj Mieczysław

sierżant

Czapul Bolesław

ps. „Bolek”

Czajka Władysław

Czajka Pelagia

Cyplik Bogdan

ps. „Wiesław”

Cygan Władysław

Cybulski Kazimierz

podporucznik

Cisowski Antoni

ps. „Las”