Czupryński Bolesław

ps. „Szczygieł II”

Czuprynko Stefan

ps. „Tarcza”

Czuper Piotr

ps. „Kiść”

Czubaty Wacław

ps. „Niedźwiedź”

Czubaty Kazimierz

ps. „Trzeźwy”

Czubaty Feliks

ps. „Sołowiej”

Czternastek Zbigniew

ps. „Błysk”

Czopór Józef

ps. „Józef Brzoza”

Czerwonka Józef

ps. „Czarny”

Czerwiński Zygmunt

ps. „Czersk”